FKB GmbH

Dobro nikad nije dovoljno dobro. Mi nikada ne težimo ka statusu kvo, bez obzira da li se radi o našim proizvodima ili o nama. Iskustvo od više 30 godina je od FKB napravilo jednog od vodećih proizvođača držača cevi i osvetljenje. RSB držači cevi i TECHMALUKS osvetljenje su brendovi koji su pozanti širom sveta.


http://www.fkb-gmbh.com