KOPOS KOLIN

Kljucno podrucje proizvodnje firme KOPOS je proizvodnja elektro instalacionog materijala, nosaca i kanala, cvrstih i fleksibilnih spojeva, kutija i prikljucnog materijala. Najvise korisceni material je PVC.

 

http://www.kopos.com/