SINA A45

SINA A45

Dodatne informacije u vezi sa ovim tipom možete videti na ovom pdf linku.