SINA A55

SINA A55

Dodatne informacije u vezi sa ovim tipom možete videti na ovom pdf linku.