SINA S10

SINA S10

 

Oznaka šine

Težina
G
[kg/m]

Visina
H
[mm]

Osnova
B
[mm]

Glava
C
[mm]

Debljina
S
[mm]

S10

10,00

70,00

58,00

32,00

6,00

           

Poprečni presek
[cm2]

Moment
inertcije
[cm4]

Modul preseka
[cm3]

     

12,80

85,70

24,40