SINA S14

SINA S14

Oznaka šine

Težina
G
[kg/m]

Visina
H
[mm]

Osnova
B
[mm]

Glava
C
[mm]

Debljina
S
[mm]

S14

14,00

80,00

70,00

38,00

9,00

           

Poprečni presek
[cm2]

Moment
inertcije
[cm4]

Modul preseka
[cm3]

     

17,83

154,00

36,90