NORGREN

Jedan od najpoznatijih svetskih proizvođača u oblasti pneumatike, hidraulike (integracija nemačkog Herion-a), ventila za procesnu industriju (Buschjost). Član IMI International korporacije. Poseduje veliki razvojni program koji u navedenim oblastima može aplicirati rešenja u svim granama industrije.

Aktuatori:
Jednostruko/dvostruko delujući cilindri, cilindri bez klipnjače, sa vođicama, rotacioni od nerđajućeg čelika i otporni na koroziju;

Vakum pumpe, jednostepene, dvostepene;

Usisne korpe;

Elektro-magnetni ventili, ručni ventili, ventili za regulaciju protoka, nepovratni pneumatski ventili;

Sklopke pritiska (druk šalteri):

Elektro-mehaničke sklopke, Elektronske sklopke i senzori za sve fluide;

Priprema vazduha:
Pripremne grupe, uljni filteri, sistemi za otprašivanje, filter/regulatori, regulatori, zauljivači, rasteretni ventili, soft start/damp ventili, precizni regulatori pritiska, membranski sušači;

Fiting;

Buschjost ventili za procesnu industriju:
Elektro-magnetni ventili sa/bez diferencijalnog pritiska, ventili sa pneumatskim pokretanjem, ventili za filtere prašine i komponente;

Herion hidraulika:
Direktni/indirektni elektro-magnetni ventili, ventili sa špulnom, vodjeni...

SPI ima distributerski ugovor sa NORGREN – om za područje Srbije.

 

 

http://www.norgren.com/