SPI postao distributer za MAHLE za Srbiju

SPI postao distributer za MAHLE za Srbiju
print rss Bookmark and Share


MAHLE grupa je jedna od 30 najvećih kompanija za snabdevanje u motornoj industriji širom sveta. Sa svoje dve poslovne jedinice Sistemi motora i njegove komponente i Filtracija i periferni delovi motora, MAHLE se svrstava među tri najbolja proizvođača širom sveta za klipne sisteme, komponente cilindra, kao i sistema za ventile, upravljanje vazdušnim i tečnim sistemima. Industrijska poslovna jedinica povezuje industrijske aktivnosti MAHLE Grupe. One uključuju oblasti velikih motora, industrijske filtracije, kao i sisteme za hlađenje i klimatizaciju.

http://www.mahle.com/