AC/DC MOTORI

AC/DC MOTORI

Prema vrsti električne struje koja ih pokreće motore možemo podeliti na dve vrste. To su motori jednosmerne struje(DC) i motori naizmenične struje(AC). U zavisnosti od potreba aplikacije obe vrste imaju svoje prednosti i mane.