ENKODERI

ENKODERI

Enkoderi su uređaji koji rotaciono ili translatorno kretanje pretvaraju u električni signal u cilju upravljanja određenom fizičkom veličinom.U zavisnosti od konstrukcije, enkodere se mogu podeliti na induktivne (elektromagnetne) i optičke.

 

Firma Spare Parts International je zvanični zastupnik i distributer nemačkog proizvođača enkodera HUBNER-GIESSEN. HUBNER-GIESSEN je vodeći svetski proizvođač enkodera koji u  svom programu poseduju, između ostalog, inkrementalne i apsolutne enkodere u optičkim i elektromagnetnim izvedbama. Zbog svog robusnog dizajna i pouzdanosti, proizvodima firme HUBNER GIESSEN osnovno polje primene jesu industrija čelika, kranova, šinskih vozila kao i industrija mašina za rudnike.  Do skoro, najčešće korišćena serija na našem tržištu je bila serija FG4. Ova serija je zamenjena modernijom, redizajniranom i poboljšanom verzijom enkodera FG 40, koja je u potpunosti tehnički kompatibilna sa prethodnom serijom. Serija FG 40 predstavlja inkrementalni enkoder robusnog dizajna koji je visokootporan na udarce i vibracije. Kućište je izrađeno od kvalitetnog livenog aluminijuma sa dodatnim nosačem za postavljanje. Moguće su izvedbe enkodera sa prirubnicom (flanšom) ili postoljem ili kombinacijom ta dva. Sistem za očitavanje brzine obrtanja i pozicije zasnovan je na optičkoj tehnologiji i sastoji se od diska (izrađen od nikla) i jedinice za skeniranje (LED tehnologija). U aplikacijama gde je to potrebno, moguća je opcija redundantnog enkodera sa dve jedinice za očitavanje pomeraja diska, postavljene jedna naspram druge pod uglom od 180°. U zavisnosti od materijala od koga je izrađen disk, broj impulsa se kreće od 45 do 1414 o/min za izvedbe sa diskom od nikla i od 2000 do 8192 o/min za stakleni disk. Stepen zaštite na standardnim verzijama je IP55 (potpuno zatvoreno kućište, otpornost na prljavštinu i prašinu kao i prskanje vodom iz svih pravaca). Opciono su moguće i IP56 i IP56spec.verzije zaštite za rad u nepovoljnim uslovima (povremene poplave, prskanje vodom) i sa otpornošću na ulje i razne agresivne sredine. Zaptivke su standardno od neoprena, dok su u opciji IP56 i IP56spec izrađene od vitona.

Posebnu podvrstu ove serije predstavlja enkoder sa oznakom FGH. Enkoder sa takozvanim "šupljim vratilom"(hollow shaft) poseduje sopstvene ležajeve i montira se direktno na vratilo radne mašine ili motora. Samim tim izbacuje se potreba za spojnicama i olakšava montaža, a i smanjuje prostor potreban za smeštanje ovog uređaja. Otvori "šupljeg vratila" kreću se od 12mm (FGH6) do 200mm (FGH200). FGH serija ima iste tehničke karakteristike kao i FG.
- Tehničke karakteristike serije enkodera FG (FGH):
Napajanje: 12VDC do 30VDC
Izlazni signali: diferencijalni line-driver
Visina impulsa: približno naponu napajanja, opciono 5V sa TTL izlazima
Opseg frekvencije: 0-100KHz
Unutrašnja otpornost: 50Ω po izlazu
Temperaturni opseg elektronike:
standardno od 0°C do +70°C
specijalno od -25°C do +85°C

U prilici smo da predstavimo i novi model enkodera FG 2, takođe dostupan i u verziji sa "šupljim vratilom" FGHJ 2.

Opšte tehničke karakteristike nove serije enkodera FG2/FGHJ 2 su:

      -  Broj impulsa: 1024 (opciono 2048)
        -  Stepen zaštite: IP66  

 

Prednosti nove serije enkodera FG2/FGHJ 2 su: 

-          Dobar odnos cena/perfomanse

-          Raspoloživ na stanju u Nemačkoj (kraći rok isporuke u odnosu na standardni od 6 nedelja)

-          Masivno aluminijumsko kućište

-          Dug vek trajanja i visoka pouzdanost 

-          Ležajevi povećane izdržljivosti u odnosu na enkodere konkurencije 

-          Enkoder sa „šupljim vratilom“ FGHJ 2 ima izolovane ležajeve za postizanje duže trajnosti uređaja 

-          Visok stepen zaštite IP66, pogodan za primenu i u slanom vazduhu 

-          Podržava funkcije prekobrzinskog prekidača

 
Više informacija na zahtev.