REGULATORI

REGULATORI

Regulator predstavlja komponentu regulacione konture koja na osnovu poređenja zadate
vrednosti i merene vrednosti regulisane veličine određuje regulaciono delovanje i njime
deluje na sistem kojim se upravlja. U regulacijskom krugu ima dva zadatka, mora osigurati
da regulisana veličina deluje na promene vodeće veličine što pre i što tačnije. Pri
stalnoj vodećoj veličini regulisana veličina mora biti bez odstupanja. Regulator mora
održavati na minimumu spoljne poremećaje koji deluju na regulisanu veličinu. Regulator
kao ulaznu veličinu prima razliku između vodeće veličine i povratne veličine koju daje
uporednik. Kada sistem nije u ravnoteži ova razlika uvek postoji, bilo kao rezultat
promene vodeće veličine  ili uticaja poremećene veličine. Kada regulator dobro radi i
ustacionarnom stanju razlika mora biti jednaka nuli.

Regulatori se mogu ponašati na različit način, odnosno na različit način mogu davati
regulaciono dejstvo kao izlazni signal na osnovu regulacione greške kao ulaznog signala.
Postoje dve osnovne klase regulatora:
regulatori sa kontinualnom vrednošću izlaza - na svom izlazu daju kontinualno promenljiv
signal, koji zavisi od regulacione greške.
regulatori sa diskretnim vrednostima izlaza - kao izlazni signal mogu se pojaviti samo
vrednosti iz konačnog skupa unapred određenih vrednosti

Proizvođači regulatora: NORGREN, FESTO, AIGNEP, DANFOSS, MR REINHAUSEN, CALEFFI, SMC,
AZ PNEUMATICA, …