CILINDRI

CILINDRI

Cilindri omogućavaju vrlo jednostavno i efikasno pretvaranje  hidrauličke ili pneumatske energije u linearno kretanje.
Mogućnost koju pružaju cilindri predstavlja i jednu od značajnih prednosti hidraulike i pneumatike. Hodovi koji postižu
mogu biti od nekoliko milimetara do više metara (i do 20-tak metara, pa i više).
Cilindri se prema delovanju sile, odnosno korisnog rada koji obavljaju, dele na:
-  jednosmerne
-  dvosmerne
Jednosmerni radni cilindri - su motori kod kojih se radna tečnost/gas dovodi samo sa jedne strane klipa, potiskuje klip pri
čemu se klipnjača izvlači i vrši rad. Povratak u početni položaj vrši se pod dejstvom opruge ili sopstvene težine.
Dvosmerni radni cilindri - su motori kod kojih se radna tečnost/gas dovodi sa obe strane klipa, tako da cilindar ima radni
hod u oba smera. Za upravljanje dvosmernog radnog cilindra koriste se razvodnici i to 4/2 ili 5/2.


Proizvođači pneumatskih cilindara: NORGREN, AIGNEP, UNIVER, FESTO, CAMOZZI, AZ PNEUMATIC, PPT Hidraulika,...

RA/8000/M, RA/8000
Pneumatski cilindar ISO 15552
Ne magnetni i magnetni klip, dvostruko dejstvo
Ø 32 ... 320 mm
Tehnički podatci
Medijum: kompresovani vazduh
Radni pritisak: 1…6 bar
Portovi: G1/8…G1
Prečnik cilindra: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
Radna temperatura: -20…+80°C max. (Ø 32 ... 125 mm)
                                      -10 ... +80°C max.  (Ø 160 ... 320 mm)
Materijal: Cev: aluminijum
                    Poklopci: liveni aluminijum
                    Klipnjača: od nerđajućeg čelika
                    Klipne zaptivke: poluuretanska plastika
                    “O” prsten: guma