LEZAJEVI

LEZAJEVI

Kotrljajni ležajevi spadaju u red standardnih mašinskih elemenata koji se proizvode isključivo u specijalizovanim fabrikama.  Ugrađuju se u oslonce osovina i vratila sa zadatkom da prenesu opterećenje sa pokretnih na nepokretne delove sklopova. Ležajevi prenose samo silu, ne i obrtni moment.

Ležajevi se međusobno razlikuju po obliku kotrljajnih tela. U praksi su najzastupljeniji kuglični ležajevi.

Podela ležajeva se može izvršiti po osnovu nekoliko kriterijuma:

Podela prema pravcu dejstva sila na:

- radijalni

- aksijalni

- radijalno-aksijalni

Podela prema broju redova kotrljajnih tela:

 - jednoredni

- dvoredni

Podela prema sposobnosti prilagođavanja na deformaciju vratila u osloncu:

 - nepodesive (krute)

- podesive (zglobne)

Označavanje i dimenzije ležajeva su standardizovani. Spoljašnje mere ležajeva su standardizovane prema ISO 15, ISO 104, ISO 355, DIN 616, DIN ISO 355, SRPS M.C3.506.

U dosadašnjem poslovanju smo razvili dobru saradnju sa renomiranim proizvođačima ležajeva, tako da smo u prilici da vam ponudimo kotrljajne ležajeve od najboljih: SKF Švedska, FAG Nemačka, TIMKEN SAD...