PUMPE

PUMPE

Prema načinu kojem se fluidu dovodi energija za izvršenje rada delimo ih na: POTISNE, CENTRIFUGALNE i MLAZNE. Dalja podela potisnih pumpi se vrši prema vrsti kretanja radnog elementa na KLIPNE u kojima se radni element kreće translatorno i ROTACIONE u kojima se radni element kreće rotaciono. Rotacione pumpe se dele na PUŽNE, ZUPČASTE I KRILNE. Do sada smo isporučivale pumpe sledećih proizvođača: David Brown, Vickers, Wilo, Grundfos, ATB Sever.

 

PUMPE DAVID BROWN

 

Zupčaste pumpe proizvođača DAVID BROWN našle su široku primenu na našem tržištu. Robusne, kompaktne , jednostavne za montažu i minimalno održavanje su razlozi zbog kojih se primenjuju u svim oblastima industrije.

Izrađuju se i projektuju prema standardu API 676.
- Kućište je proizvedeno od visoko kvalitetnog čelika.
- Prirubnice su urađene prema standardu ANSI B16.5
- Mehaničko zaptivanje prema API 614.

U zavisnosti od pogona, pumpe se isporučuju u tri verzije:
- Sa vezivanjem za postolje
- Sa prirubnicama
- Zajedno sa uljnim rezervoarom