REDUKTORI

REDUKTORI

Reduktori su mehanicki prenosnici snage koji sluze za prenos snage sa pogonske masine na radnu masinu i  pri tome broj obrtaja na vratilu pogonske masine prilagodjavaju potrebnom broju obrtaja na vratilu radne masine.

Prema broju stepena prenosa dele se na:

-  Jednostepene ( sa jednim parom zupcanika)

-  Dvostepene ( sa dva para zupcanika)

-  Visestepene ( sa vise parova zupcanika)

 

Posebne vrste reduktora:

- MOTOREDUKTOR. Kao primer navodimo isporuku proizvodjaca JOHANES HUBNER  tip G.28.20 S-N + SK 42 -IEC 160. DC motor 3.73 kW spojen na puzni reduktor  sa prenosnim odnosom i = 3,02. U potunosti smo zamenili staro resenje koje se sastojalo od  reduktora David Brown GHD750 + DC Motor od proizvodjaca GEC Maschine limited

YD 160LD.

 
- PLANETARNI reduktori koji omogucavaju velike prenosne odnose.

- MENJACI , reduktori sa promenjivim prenosnim odnosom.

- MULTIPLIKATORI, povecavaju broj obrtaja vratila pogonske masine.

 

Iz nase ponude reduktora izdvajamo sledece proizvodjace i njihove tipove reduktora:

1. FALK Ultramax Gear Unit

Model: 2060FC2A Ratio i=2.827

2. REDEX, R25 JY 5 ONT 2N S, CT000588-00

3. STROJNA REDUKTORI, GZP4 B3-ZP.B, Mt2max= 750 Nm, i= 51.35

4. STROJNA REDUKTORI GMP4.100 LA4 B3 SP.C, i= 36 , P=2,2kW, n2=39 min-1.