VENTILATORI

VENTILATORI

Ventilatori su uređaji u kojima dolazi do razmene energije između radnog fluida (vazduha ili gasa) i njegovih pokretnih delova - lopatica rotora. Upotrebljavaju se za transport fluida kroz pneumatski sistem.

Razlikujemo dve osnovne vrste ventilatora: radijalni i aksijalni.

Radijalni (centrifugalni) ventilatori. Pravci ulaska i izlaska fluida leže u dvema međusobno upravnim ravnima. Koriste se za transport gasova pri totalnom pritisku do 12 kPa. Pod totalnim pritiskom se podrazumeva razlika ukupnog pritiska na ulasku u uređaj i ukupnog pritiska na izlasku iz uređaja. Kućišta su spiralnog oblika, pravougaonog poprečnog preseka, izrađena, uglavnom, od čeličnog lima, osim ako su izloženi agresivnim sredinama, kada se primenjuje pocinkovani lim.

Aksijalni ventilatori. Karakteristični su za sušare i sisteme za ventilaciju. Odlikuje ih radno kolo koje je konzolno nasađeno na vratilo elektro-motora. Upotrebljavaju se za velike protoke pri relativno niskim pritiscima.Pravci ulaska i izlaska fluida su međusobno paralelni.

Sarađujemo sa nekoliko renomiranih konpanija koje se bave proizvodnjom ventilatora, kao što su: Hayden Automotive SAD, Clarage SAD, Multi-Wing SAD itd.

Pored kupovine ventilatora, naši stručnjaci su Vam na raspolaganju i za nabavku seta rezervnih delova za redovne i vanredne remonte ventilatora.