VENTILI

VENTILI

Ventili su uređaji koji regulišu protok tečnosti ili gasova. Radi tako što delimično ili potpuno zatvara prolazkroz cev. Postoje različite konstrukcije (tipovi) ventila za različite namene.

 

Osnovni tipovi ventila su:

- elektromagnetni

- kuglasti

- leptir

- zasuni

- zaporni

- igličasti

- šiber

- nepovratni

 

Prema načinu aktuacije mogu biti:

- ručni

- električni (sa solenoidom)

- pneumatski

- hidraulični

 

KUGLASTI VENTIL TIP 3022

 

- NPT navoj 0d 1/4" do 4"

- pun otvor kugle

- telo od hromiranog mesinga

- sedišta PTFE

- navoj na krajevima F/F

- maksimalna temperatura 180 °C

- PN 25

- ručno upravljan, ručica od čelika