ZASUNI

ZASUNI

Osnovna funkcija zasuna je da propuštaju ili zaustavljaju protok fluida i to u slučajevima kada je potrebno omogućiti nesmetani protok fluida uz minimalne gubitke. U praksi ovi ventili su najčešće ili u potpunosti otvoreni ili u potpunosti zatvoreni. Kada je ventil u potpunosti otvoren disk zasuna se u potpunosti povlači u poklopac ventila. Ovaj princip funkcionisanja oslobađa u potpunosti kompletan poprečni presek ventila koji je istoga prečnika kao i cevovod na kojem je ventil instaliran. Zasuni se mogu koristiti različite fluide i obezbeđuju dobro zaptivanje kada su zatvoreni.


Konstrukcija zasuna


Zasun se sastoji od 3 osnovna dela: kućišta ventila, poklopca ventila i samog diska sa vretenom i mehanizmom za otvaranje/zatvaranje. Kućište ventila se sa cevovodom može biti povezano preko standardne flanše, navojem ili zavarenim spojem. Poklopac ventila u koji se uvlače pokretni delovi je sa kućištem ventila najčešće povezan vijčanom vezom što omogućava lako održavanje zasuna. Pokretni deo zasuna se sastoji od diska ili klapne, sedišta ventila koji sa diskom pravi zaptivanje, vretena i mehanizma za otvaranje/zatvaranje zasuna.


Prednosti i nedostaci zasuna


Prednosti

  • dobro zaptivanje kada su zatvoreni
  • mogu se koristiti za oba smera protoka
  • gubitak pritiska kroz ventil je minimalan
  • mogu se koristiti i sa gustim fluidima sa različitim stepenima zaprljanosti

Nedostaci

  • nemogu se brzo otvoriti i zatvoriti
  • nisu pogodni za regulaciju i prigušenje protoka
  • u otvorenom polažaju su osetlivi na vibracije