HIDRAULIČNE PUPME

U našoj ponudi su različiti tipovi hidrauličnih pumpi (ručne, nožne, električne, pneumatske)., čiji je max operativni pritisak 700 bar. Neke od ovih pumpi se mogu koristiti samo za cilindre sa jednostrukim dejstvom, a neke i za cilindre sa dvostrukim dejstvom. Za sve pumpe imamo i ogovarajuća creva i priključke.