Razvodnici

Razvodnici

Razvodnici su mehaničke konstrukcije sastavljene od čvrstih mašinskih elemenata. Služe za pokretanje, zaustavljanje i usmeravanje energije
tj. toka sabijenog vazduha u pneumatici ili toka ulja pod pritiskom u hidraulici. Razvodnik je praktično izvršni organ upravljačkog sistema
i obavlja naredbe koje kreira upravljačka logika. Treba naglašavati da razvodni ventil nije konstruisan za obavljanje regulacionih zadataka,
dakle ne može da menja intenzitet pritiska ili protoka. Simbol razvodnika daje informaciju o broju priključaka, broju razvodnih položaja i
načinu aktiviranja. Princip rada hidrauličkih i pneumatskih razvodnika gotovo je identičan, a simboli su praktično isti, osim što se priključci
označuju drugačije. 
Konstrukcijska rešenja:
-    Klipni
-    Obrtni
-    Pločasti
-    Ventilski

Proizvođači pneumatskih razvodnika: NORGREN, AIGNEP, UNIVER, FESTO, CAMOZZI, AZ PNEUMATIC, PPT Hidraulika,...


ISO Star Series Valves
5/2 i 5/3 elektromagnetni i pneumatski aktivirani razvodnik
Tehnički podatci
Medijum: kompresovani vazduh, 40μm filtriran, podmazivani ili ne podmazivani
Veličine: #1, #2, #3
Radni pritisak: 10…16 bar
Temperatura: –15°C to 50°C
Materijal: Telo od livenog aluminijuma.Rukav I kalem su od teflona.Pocinkovani zavrtanj.