SCHUF

SchuF Fetterolf je vodeći svetski dobavljač ventila za hemijsku, farmaceutsku, naftna gasnu, i petrohemijsku industriju. Kompanija je osnovana 1911 godine od strane izumitelja ispusnih ventila i ventila sa klipom - Jozefa Franka. SchuF Fetterolf danas zapošljava 300 ljudi (od kojih 50 su projektanti). Sedište firme SchuF Fetterolf je u Eppsteinu Nemačka, a projektanske i proizvodne objekte ima u Nemačkoj, Irskoj, SAD, Brazila i Indiji i predstavništva u preko 60 zemalja.

 

SchuF proizvodi širok spektar industrijskih ventila izrađenih po zahtevu kupca koji se mogu koristiti za kontrolu, preusmeravanje, izolaciju i uzorkovanje gasova, tečnosti, emulzija i praha. SchuF je specijalizovan za pruzanje usluga u najtezim uslovima u mnogim procesnim industrijama. Ovo uključuje rukovanje pod visokim pritiskom (do 200 Bar), visok sadrzaj čvrste abrazivne materije, korozivnih hemikalija ili kombinacija svih.

 

SchuF ventili su: kontrolni ventili, ventili za preusmeravanje, ventili za uzorkovanje, promenu, blinde, drenazni ventili,ventili sa klipom i automatsko recirkulacioni ventili.

Više informacija o kompaniji možete videti na sajtu http://www.schuf.de

Za najnovije brošure sa karakteristikama svih tipova ventila pratite sledeći link http://schuf.com/pdf